கிளியோபாட்ரா-7 13-ம் டாலமி படம்

கிளியோபாட்ரா-7 சிறுவன் 13-ம் டாலமியின் சூழ்ச்சி

சிறுவன் 13-ம் டாலமியின் சூழ்ச்சி. எகிப்தைக் கைப்பற்றினார் சீஸர். பாம்பேயின் தலையைத் துண்டித்து தனக்குப் பரிசாகக் கொண்டு வந்த 13-ம்…

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா-7 சிறுவன் 13-ம் டாலமியின் சூழ்ச்சி