ஹிரண்யா பிரச்சனைக்கு ஆபரேஷன் தேவையில்லை

ஹிரண்யா பிரச்சனைக்கு ஆபரேஷன் தேவையில்லை

ஹிரண்யா பிரச்சனைக்கு ஆபரேஷன் தேவையில்லை ஹிரண்யா என்றால் என்ன? உடலிலே ஒரு உறுப்பு இருக்கிறது என்று சொன்னால், அந்த உறுப்பினை…

மேலும் வாசிக்க... ஹிரண்யா பிரச்சனைக்கு ஆபரேஷன் தேவையில்லை