கிளியோபாட்ரா ஆசைக்காதலி மட்டுமல்ல

கிளியோபாட்ரா-18 ஆசைக்காதலி மட்டுமல்ல; எகிப்துப் பேரரசுக்கு மகாராணியும்கூட..!

ஆசைக்காதலி மட்டுமல்ல; எகிப்துப் பேரரசுக்கு மகாராணியும்கூட..! ரோமில் வெற்றி விழா கொண்டாட்டம் ஜூலியஸ் சீஸர் எகிப்து வந்து, ஒன்றரை ஆண்டு…

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா-18 ஆசைக்காதலி மட்டுமல்ல; எகிப்துப் பேரரசுக்கு மகாராணியும்கூட..!