தங்கள் நாடுகளை மறந்து காதலில் விழுந்த சீஸரும் கிளியோபாட்ராவும்

கிளியோபாட்ரா-16 தங்கள் நாடுகளை மறந்து காதலில் விழுந்த சீஸரும் கிளியோபாட்ராவும்..!

தங்கள் நாடுகளை மறந்து காதலில் விழுந்த சீஸரும் கிளியோபாட்ராவும்..! கிளியோபாட்ராவுடன் நைல் நதிக்கரையோரம் தேனிலவு கொண்டாட வந்த ஜூலியஸ் சீஸர்,…

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா-16 தங்கள் நாடுகளை மறந்து காதலில் விழுந்த சீஸரும் கிளியோபாட்ராவும்..!
கிளியோபாட்ரா-7 13-ம் டாலமி படம்

கிளியோபாட்ரா-7 சிறுவன் 13-ம் டாலமியின் சூழ்ச்சி

சிறுவன் 13-ம் டாலமியின் சூழ்ச்சி. எகிப்தைக் கைப்பற்றினார் சீஸர். பாம்பேயின் தலையைத் துண்டித்து தனக்குப் பரிசாகக் கொண்டு வந்த 13-ம்…

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா-7 சிறுவன் 13-ம் டாலமியின் சூழ்ச்சி
cleopatra with ceaser

கிளியோபாட்ரா – 6 சீஸருக்கு எதிராகச் சதி

சீஸருக்கு எதிராகச் சதி சிரியாவுக்குத் தப்பிச்சென்ற கிளியோபாட்ரா, கார்ஸா என்ற இடத்திற்கு வடக்கே உள்ள கடற்கரை பகுதியில் படை உருவாக்க…

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா – 6 சீஸருக்கு எதிராகச் சதி