ஹிரண்யா பிரச்சனைக்கு ஆபரேஷன் தேவையில்லை

ஹிரண்யா பிரச்சனைக்கு ஆபரேஷன் தேவையில்லை

ஹிரண்யா பிரச்சனைக்கு ஆபரேஷன் தேவையில்லை ஹிரண்யா என்றால் என்ன? உடலிலே ஒரு உறுப்பு இருக்கிறது என்று சொன்னால், அந்த உறுப்பினை பாதுகாக்கும் படியாக தசையால் ஆன ஒரு கவச தொட்டில் போல் பாதுகாத்து வரும்…

மேலும் படிக்க ஹிரண்யா பிரச்சனைக்கு ஆபரேஷன் தேவையில்லை