சர்க்கரை நோயை விரட்ட இதை செய்தால் போதும்

சர்க்கரை நோய் – விரட்ட இதை மட்டும் செய்தால் போதும்

சர்க்கரை நோய் விரட்ட இதை மட்டும் செய்தால் போதும்  மனிதனைப் பாதிக்கின்ற நோய்கள் பல. வந்ததும் சில நாட்களிலேயே மறைந்து…

மேலும் வாசிக்க... சர்க்கரை நோய் – விரட்ட இதை மட்டும் செய்தால் போதும்