ரூஸ்வெல்ட் அதிபரும் ஜப்பானும் - மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதி

ரூஸ்வெல்ட் அதிபரும் ஜப்பானும் – மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதி

ரூஸ்வெல்ட் அதிபரும் ஜப்பானும் – மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதி அமெரிக்க நாட்டில் என்ன நடக்கிறது? அங்குள்ள அதிபர் ரூஸ்வெல்ட் (1906)…

மேலும் வாசிக்க... ரூஸ்வெல்ட் அதிபரும் ஜப்பானும் – மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதி
Cleopatra

பேரழகி கிளியோபாட்ரா – 1 அக்காள்-தம்பி திருமணம்

கிளியோபாட்ரா கண்களில் மிரட்சிக்கு பதில் தைரியம்… தைரியம்… தைரியம் மட்டுமே! ‘இந்த உலகமே என் காலடியில் விழப்போகிறது…’ என்று சொல்வதுபோல் திமிராக…

மேலும் வாசிக்க... பேரழகி கிளியோபாட்ரா – 1 அக்காள்-தம்பி திருமணம்