கிளியோபாட்ரா-36 ரோம் திரும்ப ஆண்டனி முடிவு

கிளியோபாட்ரா-36 ரோம் திரும்ப ஆண்டனி முடிவு

ரோம் திரும்ப ஆண்டனி முடிவு கிளியோபாட்ரா அழகில் மயங்கிக்கிடக்கிறான் ஆண்டனி என்கிற தகவல் எகிப்து மக்களுக்கு மட்டுமின்றி, ரோமாபுரி வரைக்கும் பரவிவிட்டது.  ரோம் நகரில் வசித்து வந்த ஆண்டனியின் மனைவி புல்வியா இதை அறிந்து…

மேலும் படிக்க கிளியோபாட்ரா-36 ரோம் திரும்ப ஆண்டனி முடிவு
அகஸ்டஸ், ஆண்டனி, லெப்பிடஸ் மூவர் கூட்டணி

கிளியோபாட்ரா-32 அகஸ்டஸ், ஆண்டனி, லெப்பிடஸ் மூவர் கூட்டணி

கிளியோபாட்ரா-32 அகஸ்டஸ், ஆண்டனி, லெப்பிடஸ் மூவர் கூட்டணி உதயம் கி.மு.44-ல் ரோமாபுரியின் செனட் சபையில் ஜூலியஸ் சீஸரைக் கொலை செய்த சதிகாரர்கள் காஷியஸ், புரூட்டஸ் ஆகியோரின் தற்கொலையும், அவர்களது படையின் தோல்வியும் ரோமாபுரியில் மீண்டும்…

மேலும் படிக்க கிளியோபாட்ரா-32 அகஸ்டஸ், ஆண்டனி, லெப்பிடஸ் மூவர் கூட்டணி