ஜூலியஸ் சீசருக்கு காக்காய் வலிப்பு

கிளியோபாட்ரா-22 ஜூலியஸ் சீஸருக்கு வந்த காக்காய் வலிப்பு நோய்

கிளியோபாட்ரா-22 ஜூலியஸ் சீஸருக்கு வந்த காக்காய் வலிப்பு நோய் மறுநாள் காலை (கி.மு.44 பிப்ரவரி 15-ந் தேதி) – லூபர்கால்…

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா-22 ஜூலியஸ் சீஸருக்கு வந்த காக்காய் வலிப்பு நோய்
ஆண்டனியின் போதை தந்த பார்வை

கிளியோபாட்ரா-21 ஆண்டனியின் போதை தந்த பார்வை

கிளியோபாட்ரா-21 ஆண்டனியின் போதை தந்த பார்வை ஜூலியஸ் சீஸர், கிளியோபாட்ராவின் அழகில் மயங்கிக் கிடப்பதையும், ரோமாபுரிக்கு தான் பேரரசராகி, கிளியோபாட்ராவை…

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா-21 ஆண்டனியின் போதை தந்த பார்வை