கிளியோபாட்ரா - சீசருக்கு எதிராக திரண்ட கூட்டம்

கிளியோபாட்ரா-23 சீஸருக்கு எதிராக திரண்ட கூட்டம்

கிளியோபாட்ரா சீசர்-23 சீஸருக்கு எதிராக திரண்ட கூட்டம் பேரரசராக வேண்டும் என்ற ஜூலியஸ் சீஸரின் ஆசை வலுத்து வந்த அதே…

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா-23 சீஸருக்கு எதிராக திரண்ட கூட்டம்