cleopatra with ceaser

கிளியோபாட்ரா – 6 சீஸருக்கு எதிராகச் சதி

சீஸருக்கு எதிராகச் சதி சிரியாவுக்குத் தப்பிச்சென்ற கிளியோபாட்ரா, கார்ஸா என்ற இடத்திற்கு வடக்கே உள்ள கடற்கரை பகுதியில் படை உருவாக்க…

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா – 6 சீஸருக்கு எதிராகச் சதி