மெர்கள்: உடல் பாதுகாப்பு ரகசியங்கள்

மெர்கள்: உடல் பாதுகாப்பு ரகசியங்கள் – கிளியோபாட்ரா 15

மெர்கள்: உடல் பாதுகாப்பு ரகசியங்கள். முந்தைய நாள் எகிப்து பிரமிடுகளைக் காணப்போய் தான் சந்தித்த திகில் அனுபவத்தை நினைத்து நினைத்து தூக்கத்தைத் தொலைத்த ஜூலியஸ் சீஸர் தாமதமாகவே படுக்கையில் இருந்து எழுந்தார். கண் விழித்ததும்,…

மேலும் படிக்க மெர்கள்: உடல் பாதுகாப்பு ரகசியங்கள் – கிளியோபாட்ரா 15