மதுரை தெப்பத்திருவிழா

மதுரை தெப்பத்திருவிழா அறியாத வரலாறு

மதுரை தெப்பத்திருவிழா அறியாத வரலாறு   பிறவியெனும் கடலில் விழுந்தவர்களை இறைவனின் கருணையே தெப்பமாக இருந்து கரை சேர்ப்பதை மக்களுக்கு உணர்த்துவதற்காகத்தான்…

மேலும் வாசிக்க... மதுரை தெப்பத்திருவிழா அறியாத வரலாறு