ஜூலியஸ் சீசருக்கு காக்காய் வலிப்பு

கிளியோபாட்ரா-22 ஜூலியஸ் சீஸருக்கு வந்த காக்காய் வலிப்பு நோய்

கிளியோபாட்ரா-22 ஜூலியஸ் சீஸருக்கு வந்த காக்காய் வலிப்பு நோய் மறுநாள் காலை (கி.மு.44 பிப்ரவரி 15-ந் தேதி) – லூபர்கால் திருவிழாவால் ரோம் நகரமே பரபரத்துக்கொண்டிருந்தது. பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் அங்கு திரண்டனர். ஜூலியஸ் சீஸர்…

மேலும் படிக்க கிளியோபாட்ரா-22 ஜூலியஸ் சீஸருக்கு வந்த காக்காய் வலிப்பு நோய்