போர் ஏற்பாடுகள் மும்முரம்

கிளியோபாட்ரா-47 போர் ஏற்பாடுகள் மும்முரம்

போர் ஏற்பாடுகள் மும்முரம் எகிப்துக்குள் புகுந்த ஆக்டேவியனின் ரோமானியப்படை, கிளியோபாட்ரா – ஆண்டனியின் கூட்டுப் படையை எதிர்கொள்ள தயாராகிக் கொண்டிருந்தது. …

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா-47 போர் ஏற்பாடுகள் மும்முரம்