ராமேஸ்வரம் யாத்திரை எப்படி செல்ல வேண்டும்?

ராமேஸ்வரம் யாத்திரை எப்படி செல்ல வேண்டும்?

ராமேஸ்வரம் யாத்திரை எப்படி செல்ல வேண்டும் தெரியுமா? பன்னிரண்டு ஜோதிர்லிங்கங்களில் மிகவும் முக்கியமானது ராமேஸ்வரமும் வாரணாசி எனப்படும் காசியும். இந்தியாவில் உள்ள ஹிந்து பக்த கோடிகள் அனைவரும் தங்கள் வாழ்நாளில் மிகப்பெரிய பேராகக் கருதுவது…

மேலும் படிக்க ராமேஸ்வரம் யாத்திரை எப்படி செல்ல வேண்டும்?