புரொக்கியூலிஸ்

கிளியோபாட்ரா-52 புரொக்கியூலிஸ் வருகை கிளியோபாட்ரா தற்கொலை

புரொக்கியூலிஸ் வருகை கிளியோபாட்ரா தற்கொலை முயற்சி ஆண்டனியின் மறைவு கிளியோபாட்ராவை மிகுந்த சோகத்திற்கு ஆளாக்கி இருந்தது. வழக்கமாகக் காணப்படும் கலகலப்பு ஒட்டுமொத்தமாகக் காணாமல் போய் இருந்தது. பிரம்மாண்டமான அந்தக் கல்லறை மாடத்தின் ஓர் அறையில்…

மேலும் படிக்க கிளியோபாட்ரா-52 புரொக்கியூலிஸ் வருகை கிளியோபாட்ரா தற்கொலை