கிளியோபாட்ரா-7 13-ம் டாலமி படம்

கிளியோபாட்ரா-7 சிறுவன் 13-ம் டாலமியின் சூழ்ச்சி

சிறுவன் 13-ம் டாலமியின் சூழ்ச்சி. எகிப்தைக் கைப்பற்றினார் சீஸர். பாம்பேயின் தலையைத் துண்டித்து தனக்குப் பரிசாகக் கொண்டு வந்த 13-ம்…

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா-7 சிறுவன் 13-ம் டாலமியின் சூழ்ச்சி
Queen Cleopatra

கிளியோபாட்ரா-3 திடீரென்று ஆட்சிப் பீடத்திற்கு ஏறியது ஏன்?

சீஸரால் கிளியோபாட்ராவின் சித்தப்பா வசம் இருந்த சைபிரஸ், ஜூலியஸ் சீஸரால் ரோமானியப் பேரரசுடன் இணைக்கப்பட்டது. திடீரென்று ஆட்சி

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா-3 திடீரென்று ஆட்சிப் பீடத்திற்கு ஏறியது ஏன்?