கிளியோபாட்ரா-26 சதிகாரர்களின் வலையில் சிக்கிய சீசர்

கிளியோபாட்ரா-26 சதிகாரர்களின் வலையில் சிக்கிய சீசர்

கிளியோபாட்ரா-26 சதிகாரர்களின் வலையில் சிக்கிய சீசர் காலை 8 மணி இருக்கும். சதிகாரர்களுள் ஒருவனும், செனட்டருமான டெசியஸ், ஜூலியஸ் சீஸரின் அரண்மனைக்குள் வேகமாக நுழைந்தான். நேராக சீஸரை சந்தித்தவன், அவரை வணங்கி நின்றான். “என்ன…

மேலும் படிக்க கிளியோபாட்ரா-26 சதிகாரர்களின் வலையில் சிக்கிய சீசர்