ஆண்டனியை தடுமாற வைத்த கப்பல் விருந்து கிளியோபாட்ரா

கிளியோபாட்ரா-34 ஆண்டனியை தடுமாற வைத்த கப்பல் விருந்து

கிளியோபாட்ரா-34 ஆண்டனியை தடுமாற வைத்த கப்பல் விருந்து டார்சஸ் நகருக்கு வந்த கிளியோபாட்ராவை உற்சாகமாக வரவேற்றான் ஆண்டனி. அவளுக்காக தடபுடல் விருந்துக்கும் ஏற்பாடு செய்திருந்தான். அந்த விருந்தில் பங்கேற்றவாறே இருவரும் இனிமையாக உரையாடினர். “கிளியோபாட்ரா..!…

மேலும் படிக்க கிளியோபாட்ரா-34 ஆண்டனியை தடுமாற வைத்த கப்பல் விருந்து