தங்கள் நாடுகளை மறந்து காதலில் விழுந்த சீஸரும் கிளியோபாட்ராவும்

கிளியோபாட்ரா-16 தங்கள் நாடுகளை மறந்து காதலில் விழுந்த சீஸரும் கிளியோபாட்ராவும்..!

தங்கள் நாடுகளை மறந்து காதலில் விழுந்த சீஸரும் கிளியோபாட்ராவும்..! கிளியோபாட்ராவுடன் நைல் நதிக்கரையோரம் தேனிலவு கொண்டாட வந்த ஜூலியஸ் சீஸர்,…

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா-16 தங்கள் நாடுகளை மறந்து காதலில் விழுந்த சீஸரும் கிளியோபாட்ராவும்..!
Cleopatra on the boat

கிளியோபாட்ரா – 12 தேனிலவில் கண் கலங்கிய சீஸர்

கிளியோபாட்ரா – 12 தேனிலவில் கண் கலங்கிய சீஸர் அழகான காலைப்பொழுது அது – நைல் நதிக்கரையோரம் அமைந்திருந்த அந்த…

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா – 12 தேனிலவில் கண் கலங்கிய சீஸர்