மதுரை தெப்பத்திருவிழா

மதுரை தெப்பத்திருவிழா அறியாத வரலாறு

மதுரை தெப்பத்திருவிழா அறியாத வரலாறு   பிறவியெனும் கடலில் விழுந்தவர்களை இறைவனின் கருணையே தெப்பமாக இருந்து கரை சேர்ப்பதை மக்களுக்கு உணர்த்துவதற்காகத்தான் தெப்பத்திருவிழா நடைபெறுகின்றது.  தெப்ப உற்சவம் நடக்க வேண்டுமென்றால் குளத்தில் நீர் நிறைந்திருக்கவேண்டும். ஊருக்கு…

மேலும் படிக்க மதுரை தெப்பத்திருவிழா அறியாத வரலாறு