திகில் ஏற்படுத்திய பிரமிடுகள் - கிளியோபாட்ரா

கிளியோபாட்ரா-14 பிரமிடுகள் ஏற்படுத்திய திகில்

பிரமிடுகள் ஏற்படுத்திய திகில் “பேரரசே! அங்கே திரும்பிப் பாருங்கள். நம்மை யாரோ பின் தொடர்கிறார்கள்… ஏதோ விபரீதம் நடக்கப்போகிறது…” –…

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா-14 பிரமிடுகள் ஏற்படுத்திய திகில்