சீஸர் கொலைக்கு நியாயம் கேட்ட ஆண்டனி

கிளியோபாட்ரா – 28 சீஸர் கொலைக்கு நியாயம் கேட்ட ஆண்டனி!

கிளியோபாட்ரா-28 சீஸர் கொலைக்கு நியாயம் கேட்ட ஆண்டனி! ஜூலியஸ் சீஸர், செனட் சபையில் கொலை செய்யப்பட்டதை அறிந்த கிளியோபாட்ரா தரையில்…

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா – 28 சீஸர் கொலைக்கு நியாயம் கேட்ட ஆண்டனி!
ஆண்டனியின் போதை தந்த பார்வை

கிளியோபாட்ரா-21 ஆண்டனியின் போதை தந்த பார்வை

கிளியோபாட்ரா-21 ஆண்டனியின் போதை தந்த பார்வை ஜூலியஸ் சீஸர், கிளியோபாட்ராவின் அழகில் மயங்கிக் கிடப்பதையும், ரோமாபுரிக்கு தான் பேரரசராகி, கிளியோபாட்ராவை…

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா-21 ஆண்டனியின் போதை தந்த பார்வை