கிளியோபாட்ரா-26 சதிகாரர்களின் வலையில் சிக்கிய சீசர்

கிளியோபாட்ரா-26 சதிகாரர்களின் வலையில் சிக்கிய சீசர்

கிளியோபாட்ரா-26 சதிகாரர்களின் வலையில் சிக்கிய சீசர் காலை 8 மணி இருக்கும். சதிகாரர்களுள் ஒருவனும், செனட்டருமான டெசியஸ், ஜூலியஸ் சீஸரின் அரண்மனைக்குள் வேகமாக நுழைந்தான். நேராக சீஸரை சந்தித்தவன், அவரை வணங்கி நின்றான். “என்ன…

மேலும் படிக்க கிளியோபாட்ரா-26 சதிகாரர்களின் வலையில் சிக்கிய சீசர்
நள்ளிரவில் உருவான சீஸர் கொலை திட்டம்

கிளியோபாட்ரா-24 நள்ளிரவில் உறுதியான சீஸர் கொலை திட்டம்

கிளியோபாட்ரா-24 நள்ளிரவில் உறுதியான சீஸர் கொலை திட்டம் விடிந்தால் மார்ச் 15-ம் தேதி – அந்த நாளின் விடியலைத் தேடி வேகமாக நகர்ந்து கொண்டிருந்தது இரவுப் பொழுது.  நள்ளிரவு நேரம், வழக்கமாக அமைதியாக காணப்படும்…

மேலும் படிக்க கிளியோபாட்ரா-24 நள்ளிரவில் உறுதியான சீஸர் கொலை திட்டம்