கிளியோபாட்ரா-30 தவறான முடிவால் இரு உயிர்கள் பறிபோனது

கிளியோபாட்ரா-30 தவறான முடிவு இரு உயிர்கள் பலி

தவறான முடிவு இரு உயிர்கள் பறிபோனது ரோமானிய அரசியலில் ஏற்பட்ட குழப்பமான சூழ்நிலையில் ஆட்சியைக் கைப்பற்ற மறைமுகமாகக் காய்களை நகர்த்தினான் புரூட்டஸ்.  ஜூலியஸ் சீஸரைக் கொலை செய்தபோது தன்னுடன் கை கோர்த்த காஷியஸ் உள்ளிட்டவர்களுடன்…

மேலும் படிக்க கிளியோபாட்ரா-30 தவறான முடிவு இரு உயிர்கள் பலி