ஆண்டனியின் போதை தந்த பார்வை

கிளியோபாட்ரா-21 ஆண்டனியின் போதை தந்த பார்வை

கிளியோபாட்ரா-21 ஆண்டனியின் போதை தந்த பார்வை ஜூலியஸ் சீஸர், கிளியோபாட்ராவின் அழகில் மயங்கிக் கிடப்பதையும், ரோமாபுரிக்கு தான் பேரரசராகி, கிளியோபாட்ராவை…

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா-21 ஆண்டனியின் போதை தந்த பார்வை