ஆப்பிரிக்க வரிக்குதிரை

தென் ஆப்பிரிக்கா வனவிலங்குகளுடன் ஓர் பயணம்

தென் ஆப்பிரிக்கா என்றாலே வனவிலங்குப் பயணங்கள் தான் நம் கவனத்தில் வந்து போகும். க்ரூகர் தேசியப் பூங்கா மிகப்பெரிய சரணாலயம். 20 லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பளவு கொண்ட இந்தப் பூங்காவில் 336 வகையான மரங்களும்,…

மேலும் படிக்க தென் ஆப்பிரிக்கா வனவிலங்குகளுடன் ஓர் பயணம்