உலகின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய சிவன் சிலை

முருடேஸ்வர் கர்நாடகா மாநிலத்தில் உத்தர கன்னட மாவட்டத்தில் அமைந்திருக்கும் ஒரு ஆன்மிக அற்புதம் இந்த சிவாலயம். சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரையும் மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் கட்டிப்போடும் ஓர் ஆலயம். ஆன்மிகத்தையும் இயற்கையையும் ஒரு…

மேலும் வாசிக்க... உலகின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய சிவன் சிலை