கேதார கௌரி விரதம் அஷ்ட ஐஸ்வர்யம்

கேதார கௌரி விரத முறை: சகல ஐஸ்வர்யங்களும் தரும் தீபாவளி நோன்பு

கேதார கௌரி விரத முறை: சகல ஐஸ்வர்யங்களும் தரும் தீபாவளி நோன்பு கேதார கௌரி விரதம் ஆலயத்தில் அனுஷ்டிப்பவர்கள் கேதார…

மேலும் வாசிக்க... கேதார கௌரி விரத முறை: சகல ஐஸ்வர்யங்களும் தரும் தீபாவளி நோன்பு
gowri viratham

கேதார கௌரி விரதம்: ஐப்பசி மாத தீபாவளி விரதம் ஏன்?

கேதார கௌரி விரதம் உலக வாழ்க்கை, இன்பமும் துன்பமும் கலந்தது. வாழ்வில் இன்பமும் துன்பமும் நம் முன்வினைப் பயன்களால் வருவன.…

மேலும் வாசிக்க... கேதார கௌரி விரதம்: ஐப்பசி மாத தீபாவளி விரதம் ஏன்?