சர்க்கரைப் புண்: அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் முழுமையாக குணப்படுத்தலாம்

சர்க்கரைப் புண்: அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் குணப்படுத்தலாம்

சர்க்கரைப் புண்: அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் முழுமையாக குணப்படுத்தலாம் பொதுவாக முள் குத்துவது அல்லது ஒரு பொருளின் மீது இடித்து விடுவது என்பது இயல்பு. இந்த இயல்பு நிலையில் சர்க்கரைப் (சுகர்) புண் உள்ளவர்களுக்கு…

மேலும் படிக்க சர்க்கரைப் புண்: அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் குணப்படுத்தலாம்