கிளியோபாட்ரா - சீசருக்கு எதிராக திரண்ட கூட்டம்

கிளியோபாட்ரா-23 சீஸருக்கு எதிராக திரண்ட கூட்டம்

கிளியோபாட்ரா சீசர்-23 சீஸருக்கு எதிராக திரண்ட கூட்டம் பேரரசராக வேண்டும் என்ற ஜூலியஸ் சீஸரின் ஆசை வலுத்து வந்த அதே நேரத்தில், அவர் எந்த சூழ்நிலையிலும் பேரரசர் ஆகிவிடக்கூடாது என்ற கருத்தில் புரூட்டஸ், காஷியஸ்…

மேலும் படிக்க கிளியோபாட்ரா-23 சீஸருக்கு எதிராக திரண்ட கூட்டம்