மெர்கள்: உடல் பாதுகாப்பு ரகசியங்கள்

மெர்கள்: உடல் பாதுகாப்பு ரகசியங்கள் – கிளியோபாட்ரா 15

மெர்கள்: உடல் பாதுகாப்பு ரகசியங்கள். முந்தைய நாள் எகிப்து பிரமிடுகளைக் காணப்போய் தான் சந்தித்த திகில் அனுபவத்தை நினைத்து நினைத்து…

மேலும் வாசிக்க... மெர்கள்: உடல் பாதுகாப்பு ரகசியங்கள் – கிளியோபாட்ரா 15
திகில் ஏற்படுத்திய பிரமிடுகள் - கிளியோபாட்ரா

கிளியோபாட்ரா-14 பிரமிடுகள் ஏற்படுத்திய திகில்

பிரமிடுகள் ஏற்படுத்திய திகில் “பேரரசே! அங்கே திரும்பிப் பாருங்கள். நம்மை யாரோ பின் தொடர்கிறார்கள்… ஏதோ விபரீதம் நடக்கப்போகிறது…” –…

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா-14 பிரமிடுகள் ஏற்படுத்திய திகில்