கிளியோபாட்ரா-11 சீசர் கிளியோபாட்ராவின் தேனிலவு பயணம்

கிளியோபாட்ரா-11 சீசர் கிளியோபாட்ராவின் தேனிலவு பயணம்

சீசர் கிளியோபாட்ராவின் தேனிலவு பயணம் கிளியோபாட்ராவும், ஜூலியஸ் சீஸரும் ‘ஒன்றாக’ கலந்துவிட்ட தகவலைக் கேட்டு, அவளது முன்னாள் கணவனும், தம்பியும்,…

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா-11 சீசர் கிளியோபாட்ராவின் தேனிலவு பயணம்