எம்.ஜி.ஆர். கொண்டிருந்த மிக தீவிரமான கடவுள் நம்பிக்கை

எம்.ஜி.ஆர். மறைத்து வைத்திருந்த மிகத் தீவிரமான கடவுள் நம்பிக்கை

எம்.ஜி.ஆர். மறைத்து வைத்திருந்த மிகத் தீவிரமான கடவுள் நம்பிக்கை. ஒன்றே குலம்  ஒருவனே தேவன். இது பற்றி எம்.ஜி.ஆர். 1968-ல் தி.மு.க. ஆட்சியின்போது பேசியிருக்கிறார். 1967-ல் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டு அவர் உயிர் பிழைத்து மீண்டும்…

மேலும் படிக்க எம்.ஜி.ஆர். மறைத்து வைத்திருந்த மிகத் தீவிரமான கடவுள் நம்பிக்கை