சர்க்கரை நோயை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க உதவும் உணவுகள்

சர்க்கரை நோயை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க உணவுகள்

சர்க்கரை நோயை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க உதவும் உணவுகள் நமது பழக்கவழக்கங்களின் அடிப்படையிலேயே ஒருவருக்கு இந்த மதுமேகம் (சர்க்கரை நோய்) வருகிறது.  ஒருவருக்கு சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்கக் காரணம் நேரம் தவறி சாப்பிடுவது. அடிக்கடி சாப்பிடுவது. இரவில்…

மேலும் படிக்க சர்க்கரை நோயை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க உணவுகள்