கிளியோபாட்ரா-17 வாழ்நாள் சர்வாதிகாரி

கிளியோபாட்ரா-17 வாழ்நாள் சர்வாதிகாரியாக என்னை பிரகடனப்படுத்தப் போகிறேன்

கிளியோபாட்ரா-17 வாழ்நாள் சர்வாதிகாரியாக என்னை பிரகடனப்படுத்தப் போகிறேன் கிளியோபாட்ரா மூலம் தனக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்ததால் ஜூலியஸ் சீஸர் அடைந்த…

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா-17 வாழ்நாள் சர்வாதிகாரியாக என்னை பிரகடனப்படுத்தப் போகிறேன்