கிளியோபாட்ரா-17 வாழ்நாள் சர்வாதிகாரி

கிளியோபாட்ரா-17 வாழ்நாள் சர்வாதிகாரியாக என்னை பிரகடனப்படுத்தப் போகிறேன்

கிளியோபாட்ரா-17 வாழ்நாள் சர்வாதிகாரியாக என்னை பிரகடனப்படுத்தப் போகிறேன் கிளியோபாட்ரா மூலம் தனக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்ததால் ஜூலியஸ் சீஸர் அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை. அந்தக் குழந்தைக்கு சிசேரியன் என்று பெயர் வைத்தாலும், ‘டாலமி…

மேலும் படிக்க கிளியோபாட்ரா-17 வாழ்நாள் சர்வாதிகாரியாக என்னை பிரகடனப்படுத்தப் போகிறேன்