கிளியோபாட்ரா-8: இந்தப் பேரழகியே எனக்கு மனைவியாக வாய்த்தால் எப்படி இருக்கும்?

கிளியோபாட்ரா-8: இந்தப் பேரழகியே எனக்கு..!

கிளியோபாட்ரா-8: இந்தப் பேரழகியே எனக்கு மனைவியாக வாய்த்தால் எப்படி இருக்கும்? எகிப்தைத் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்த ஜூலியஸ் சீஸரைச்…

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா-8: இந்தப் பேரழகியே எனக்கு..!
கிளியோபாட்ரா-7 13-ம் டாலமி படம்

கிளியோபாட்ரா-7 சிறுவன் 13-ம் டாலமியின் சூழ்ச்சி

சிறுவன் 13-ம் டாலமியின் சூழ்ச்சி. எகிப்தைக் கைப்பற்றினார் சீஸர். பாம்பேயின் தலையைத் துண்டித்து தனக்குப் பரிசாகக் கொண்டு வந்த 13-ம்…

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா-7 சிறுவன் 13-ம் டாலமியின் சூழ்ச்சி
cleopatra with ceaser

கிளியோபாட்ரா – 6 சீஸருக்கு எதிராகச் சதி

சீஸருக்கு எதிராகச் சதி சிரியாவுக்குத் தப்பிச்சென்ற கிளியோபாட்ரா, கார்ஸா என்ற இடத்திற்கு வடக்கே உள்ள கடற்கரை பகுதியில் படை உருவாக்க…

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா – 6 சீஸருக்கு எதிராகச் சதி